AmfibieŽn:
Heikikker

Bron foto: wwww.winkelaar.com

De Heikikker komt vooral voor in heide en in veengebieden maar is vrij zeldzaam. Ook de Heikikker staat als kwetsbare soort op de rode lijst van amfibieŽn en reptielen. Heikikkers worden bedreigd door grootschalige ingrepen in het landschap (landbouw, natuurbouw) en zijn gevoelig voor verdroging en verzuring van hun leefgebied. De plassen en vennen waar de Heikikker eitjes legt verzuren. Hierdoor beschimmelen de eitjes en worden zij belemmerd in hun ontwikkeling. Ook is de versnippering van leefgebieden een belangrijke oorzaak van de achteruitgang. Wegen vormen vaak een te grote belemmering voor de trek naar andere gebieden.

De Heikikker lijkt veel op de Bruine kikker alleen is hij kleiner en heeft hij een grotere graafknobbel, een duidelijke rugstreep en een spitsere snuit. In de paartijd kunnen de mannetjes van de Heikikker soms blauw kleuren doordat er door veranderende hormoonspiegels lucht onder de huid kan komen.
Heb je hier niet kunnen vinden wat je zocht of heb je na het lezen van de informatie nog vragen?
Stel je vraag gerust op het het forum!

Wetenschappelijke naam:
Rana arvalis
Verspreidingsgebied:
Centrale, oostelijke en noordelijke deel van Europa.
Voedsel:
Voornamelijk insecten en wormen
Lengte:
Gemiddeld 6 ŗ 7 cm, max. 8 cm.
Status:
Plaatselijk algemeen (maar kwetsbaar)

Advertentie

 

 
Alpenwatersalamander
Boomkikker
Bruine kikker
Groene kikker
Heikikker
Kikkers  
Kleine watersalamander
Padden
Pijlgifkikkers
Stierkikker
Vuursalamander
 

Contact
Disclaimer
© Copyright