Natuur:
Bedreigingen van het regenwoud

Fotograaf: T. taylor, Licensie onder: GNU-licentie voor vrije documentatie

Landbouw en veeteelt
De landbouw vormt een van de vele bedreigingen voor het regenwoud. Boeren kappen hierbij het bos, verbranden het hout en planten nieuwe gewassen. Na een aantal jaren is de bodem zo uitgeput dat de boeren een nieuw stukje gebied moeten platbranden. Hierdoor verdwijnen stukken regenwoud.
Ook veeteeltprojecten zorgen voor vernieling: bomen worden geveld en grond wordt verbrand om het vee te kunnen laten grazen. Het probleem bij de veeteelt is dat dit wordt gesubsidieerd en het vlees voor de internationale markt is bestemd.

Houthandel
De houthandel wilt graag hout van de tropische regenwouden, omdat het hout hard is, niet snel wegrot, mooi wordt gevonden en van goede kwaliteit is. Men zaagt de boom eerst om en laat hem vallen, tijdens deze val kunnen andere bomen worden meegesleurd. Deze gaan hierdoor ook dood, terwijl de bomen essentieel zijn voor het regenwoud.

Mijnbouw, oliewinning en industriële projecten
In de tropische regenwouden zijn veel grondstoffen te vinden als goud, ijzer, aluminium (bauxiet), koper, goud en olie. Naar olie wordt geboord en de andere stoffen haalt men uit de mijn. Voor de mijnbouw, oliewinning en andere projecten (zoals de bouw van stuwdammen) moeten veel bomen worden gekapt.

De mens
In zo ongeveer alle gevallen speelt de mens een belangrijke rol. Een speciale rol is weggelegd voor de toeristen, voor hun worden pretparken, hotels, winkels etc. uit de grond gestampt. Ook kan de mens bosbranden veroorzaken bijvoorbeeld door het laten vallen van een nog niet opgebrande lucifer.

Dierenhandel
Veel dieren worden dood gemaakt om tassen, jassen of schoenen van te maken, maar ook om ze op te zetten of om naar het buitenland te smokkelen. De smokkelaars kunnen hier uiteraard veel geld mee verdienen. Daarnaast zijn er ook mensen die medicijnen gebruiken die van bepaalde delen van dieren (maag van een aap bijv.) uit het regenwoud worden gemaakt.

Transport
Voor mijnbouw, oliewinning, houthandel en toerisme zijn wegen, paden en sporen nodig. Hele transportnetten moeten dan aangelegd worden.

Ontbossing
Ontbossing is in principe de grootste bedreiging voor het regenwoud, dit verschijnsel wordt in de tropische regenwouden veroorzaakt door:
Houtwinning (de gekapte bomen worden uiteindelijk gebruikt voor de houthandel)
Veeteelt en landbouw
Wegen, industrie en mijnbouw
Kleine landbouw en brandstoffen

Kleine landbouw:
‘Kleine boeren’ hebben grond nodig om ervoor te zorgen dat ze zelf genoeg te eten hebben. Zij vernielen en verbranden daarom stukken van het regenwoud om in hun behoeften te kunnen worden voorzien.

De gevolgen van ontbossing zijn:
Erosie en overstromingen
Klimaatsverandering (de regenwouden zijn beschermers van het klimaat, door ontbossing kunnen er i.p.v. regenwouden nu woestijnen ontstaan. Het klimaat zal hierdoor veranderen in een woestijnklimaat.)
Uitsterven van planten en dieren

Hoe kan men het regenwoud beschermen?
Aangezien de problemen te vinden zijn in ontwikkelingslanden, zal in deze gebieden het een en ander moeten veranderen. Zo zullen er oplossingen bedacht moeten worden om de armoede te laten afnemen en strengere maatregelen moeten worden genomen tegen het wereldwijde illegale en commerciële houtkappen.
Een andere oplossing wordt in sommige landen zelfs al gebruikt: hier heeft men een project waarbij een combinatie van houtbomen en voedselbomen door elkaar worden geplant. Ook worden er wereldwijde herbebossingsprogramma’s gestart om een flink aantal bomen bij te planten. Een laatste oplossing is hergebruik van houtproducten, zoals papier.
Voor het beschermen van de dieren zou men delen van het tropisch regenwoud beschermd kunnen verklaren en er moeten strengere maatregels tegen dierenhandel worden genomen.

 

 
Antarctica
Het regenwoud
Algemeen
Bedreigingen
Dieren
Functies
Flora
De Veluwe
Bos
Heide
Kaart vd Veluwe
Wildcam
Zandverstuiving
 

Contact
Disclaimer
© Copyright

Steun het protest tegen natuurwet Bleker