Natuur:
Dieren in het regenwoud

Fotograaf: Dalph Chloe, Licensie onder: Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 2.0

Veel van de dieren die in het regenwoud voorkomen zijn endemische soorten, dat wil zeggen dat ze maar op 1 plaats op de aarde voorkomen. Ze zijn nergens anders te vinden en dat maakt ze extra bijzonder.

Daarnaast vinden we in het de tropische regenwouden een grote diversiteit aan dieren, een goed voorbeeld zijn de duizenden soorten insecten en vogels. Zoogdieren zijn in de regenwouden kwantitatief minder goed vertegenwoordigd, toch zijn dit misschien wel de bekendste dieren van het woud. Denk maar eens aan de orang-oetan, de jaguar en de gorilla.

In het regenwoud is er een uitstekende natuurlijke kringloop, waar al die dieren- en plantensoorten deel van uitmaken. Een prachtig systeem waarin iedereen zijn taak kent. Voedselresten die een aap laat vallen zijn binnen enkele uren opgegeten door de werkers van de grond, de mieren. Dat dit alles zo mooi op elkaar is afgestemd heeft echter ook een keerzijde, menselijk ingrijpen kan gemakkelijk de kringloop in het regenwoud verstoren. En die verstoring kan grote gevolgen hebben voor de endemische soorten, verdwijning in 1 gebied betekend immers hetzelfde als uitsterven…

Hiervolgt nu informatie over enkele dieren uit het regenwoud.

Bosvloer

Weinig begroeiing, veel water en natuurlijk de boomwortels. Hier zijn diverse zoogdieren te vinden, zoals de jaguar, de gorilla en de tijger.

De jaguar
De Jaguar is de gevaarlijkste uit de kattenfamilie. Hij komt voor in Midden- en Zuid-Amerika, in Brazilië leven bijzonder grote soorten.
De jaguar leeft in de dichte jungle, in het riet, struikgewas en in de bossen langs de kust. Als hij zich kan verschuilen in het hoge gras of achter rotsen is hij ook op open vlakten te vinden. Hij is roestgeel van kleur. Naar de buik toe en aan de binnenkant van de poten wordt hij wat lichter van kleur. Hij heeft daar de opvallende, kenmerkende vlekken. Er komen ook zwarte exemplaren voor, dit soort noemt men de Amerikaanse panter
Voedsel: landzoogdieren (oa. Herten en tapirs)
Status: Thans niet bedreigd (maar wel in ‘de gevarenzone’)
Verspreidingsgebied: Midden- en Zuid-Amerika
Meer informatie

Maleise tijger
De tijger behoort tot de familie van de katten. Er zijn 6 verschillende soorten, ieder soort is herkenbaar aan zijn specifieke vacht kleur. De maleise tijger is de enige soort die alleen in regenwouden voorkomt. Alle tijger soorten hebben geelrode haren en zwarte dwarsstrepen waardoor ze niet opvallen in hun omgeving.
Tijgers leven solitair. Ze hebben een eigen jachtterritorium dat ze markeren met krabsporen en door met geurklieren langs bomen te gaan. In de paartijd bevindt het mannetje zich enkele dagen in het territorium van het vrouwtje.
Tijgers worden op hun beurt gejaagd door de mens. Het vangen van een tijger levert een niet onaanzienlijk voordeel op. Het vlees geeft, naar men aanneemt, moed en kracht en het wordt tevens als medicijn verwerkt. De huid wordt gelooid en verkocht in China en Europa. Verder zij ook de snorharen en de tanden een veel waard.
Voedsel: zwijnen, herten en runderen
Status: bedreigd
Verspreidingsgebied: Maleisië
Meer informatie

De gorilla
De gorilla is de grootste mensaap. De mannetjes, zilverruggen, worden meer dan twee meter groot als de vrouwtjes. De naam van de mannetjes, zilverrug, is er niet voor niets, ze hebben namelijk een zilverkleurige rug. De mannetjes zijn leider van een groep, die verder bestaat uit vrouwtjes en jongen (jonge mannetjes tot 10 jaar).
De laaglandgorilla's leven in de tropische regenwouden (tropische laaglanden) van Afrika, berggorilla's komen voor in de regenwouden en in de bergen van Zaïre, Oeganda en Ruanda.
Voedsel: planten
Status: Bedreigd
Verspreidingsgebied: Afrika
Meer informatie

Eerste verdieping (Tussenlaag)

Jonge bomen, struiken en lianen. Deze zijn in een voortdurend gevecht verwikkeld om het beetje zonlicht op te vangen dat niet door de 2e verdieping wordt afgeschermd. Wat betreft de dieren in deze zone is dit voornamelijk een overgangsgebied.

Pijlgifkikkers
Er bestaan meer dan 130 soorten pijlgifkikkers. Ze komen in Midden- en Zuid-Amerika voor en leven afhankelijk van de soort in het tropisch regenwoud of in gebieden met veel water.
De voeding van pijlgifkikkers bestaat uit insecten en kleine ongewervelde dieren. Op één soort na zijn pijlgifkikkers overdag actief. De soort die `s nachts actief is is niet giftig, maar stinkt enorm.
Zoals vele amfibieën hebben pijlgifkikkers een gif op hun huid of in klieren, die gif kunnen uitscheiden. Indianen in de oerwouden van Amerika doden deze kikkers en houden ze gespietst aan een tak boven vuur. Op de huid van de kikker komen vervolgens druppels met gif, dat in een potje worden opgevangen. De punten van pijlen die worden gebruikt voor de jacht worden vervolgens gedrenkt in het potje met gif. Aangeschoten dieren zullen door het gif sterven. Na goed verwarmen van het vlees is het gif voor de mens onschadelijk.
Meer informatie

Kolibrie
Kolibries komen uitsluitend voor in Amerika, voornamelijk in de tropische en subtropische gebieden voor. Er zijn ongeveer 320 soorten bekend. De lengte varieert van 6 cm. van de kleinste soort tot, 18 cm. van de grootste.
Op het menu staan insecten en nectar. Kolibries kunnen op twee manieren vliegen, heel snel of op één plaats. Als ze op een plaats in de lucht blijven staan maken ze meer dan 50 slagen per seconde.
Terwijl ze voor een bloem stilhangen zuigen ze met hun tong de nectar uit de bloem. Ze bestuiven de plant dan ook direct doordat er stuifmeel aan de snavel kan blijven plakken.
Voedsel: insecten en nectar
Status: Plaatselijk algemeen
Verspreidingsgebied: Voornamelijk Amerika
Meer informatie

Tweede verdieping (Kroonlaag)

De boomkruinen, soms wel 50 meter hoog en de droogste plek van het regenwoud. De meeste dieren leven op deze bovenste verdieping, zoals apen, boomslangen, leguanen en vele vogels.

De orang-oetan De orang-oetan (dit betekent bosmens) leeft in de regenwouden van Sumatra en Borneo. Het is de op één na grootste primatensoort. Deze aap komt zelden op de grond omdat hij in de bomen zijn voedsel kan vinden. Hij eet bladeren, vruchten en loten. Water drinkt hij uit gaten in de takken en in de boom. Deze worden praktisch iedere dag met neerslag gevuld.
Orang-oetans worden met uitsterven bedreigd. Doordat ze maar kleine aantallen nakomelingen voortbrengen en doordat de mens jacht op hen heeft gemaakt is hun aantal sterk afgenomen. De verdwijning van het leefgebied vormt het grootste probleem. Strenge beschermende maatregelen moeten deze dieren tegen uitsterven beschermen.
Voedsel: Bladeren, vruchten en noten
Status: Bedreigd
Verspreidingsgebied: Borneo en Sumatra
Meer informatie

Toekans
Toekans komen in vele delen van Zuid-Amerika voor, voornamelijk in het tropisch regenwoud. Ze vallen het meest om door hun fel gekleurde snavel, die praktisch altijd geel bevat. Naast geel komen ook kleuren als oranje en blauw veel voor. De toekan eet vooral vruchten die ze met hun snavel uit bomen en struiken plukken. Alleen jongen toekans eten levend voedsel.
Voedsel: vruchten
Status: Plaatselijk algemeen
Verspreidingsgebied: Zuid-Amerika
Meer informatie

Foto's: Bronnen zijn te vinden bij de informatie over de betreffende dieren op de rest van deze site. Als u met uw muis op een foto gaat staan, zult u in de meeste gevallen de bron te zien krijgen.

 

 
Antarctica
Het regenwoud
Algemeen
Bedreigingen
Dieren
Functies
Flora
De Veluwe
Bos
Heide
Kaart vd Veluwe
Wildcam
Zandverstuiving
 

Contact
Disclaimer
© Copyright

Steun het protest tegen natuurwet Bleker