Vogels:
Boomvalk

Fotograaf: Lilly M., Licensie onder: GNU-licentie voor vrije documentatie

De boomvalk lijkt zeer veel op de slechtvalk van kleur en tekening, maar is kleiner, sierlijker en slanker met langere, smallere vleugels. Zij bovenzijde is donker leigrijs, de wangen en keel zijn wit, zijn onderkant ook, deze heeft ook opvallende zwartachtige vlekken, bij de aanhechting van de poten zijn de veren roestbruin en hij heeft een duidelijke baardstreep. De snavel is grijs met een donkere punt, hij heeft gele poten. De geslachten verschillen niet in kleur, het vrouwtje iets alleen iets groter. De jonge vogels hebben bruingrijze bovendelen en een lichtbruine onderkant. Ook het zogenaamde vliegbeeld lijkt op dat van de slechtvalk, maar ook dan valt het grootte verschil op. In verhouding tot de lichaamsgrootte zijn de vleugels langer, veel smaller en spitser. Hij zweeft met gespreide staart op de thermiek. Het bidden doet deze valken soort zelden.

Hij pakt zijn prooi, voornamelijk vogels en insecten, bijna uitsluitend in vlucht. Jaagt op zomeravonden vaak boven moerassen op libellen, hij vliegt dan opvallend langzaam. Tijdens de jacht lijken de vleugels erg sikkelvormig en de staart kort. Op het menu staan uitsluitend vliegende vogels (zwaluwen, leeuweriken, gierzwaluwen, mussen, vinken, spreeuwen, merels) en vliegende insecten (libellen en kevers), in Afrikaans winterkwartier ook uitzwermende termieten.

Wat betreft de leefomgeving geeft hij de voorkeur aan open landschap, heidevelden, verlandingszones van meren, lichte, droge bossen en waterrijk laagland.

Boomvalken bouwen zelf geen nest, maar nemen oude nesten van roofvogels, kraaien of duiven in hoog naaldhout. De broedtijd valt in juni. de grootte van het nest varieert van 2 tot 4 eieren, die 28 dagen worden bebroedt, de jongen blijven circa 30 dagen in het nest. Als in juni de meeste kleine vogels vliegvlugge jongen hebben en het aanbod van vliegende insecten het grootst is, beginnen de Boomvalken met broeden. Het vrouwtje broedt, het mannetje brengt het voedsel en houdt de wacht. Sommige paren blijven jaren bij elkaar.

Meestal rond eind oktober trekken de Boomvalken naar hun overwinteringplaats in Oost- en Zuid-Afrika, van midden april tot begin mei keren ze terug in de broedgebieden.
Heb je hier niet kunnen vinden wat je zocht of heb je na het lezen van de informatie nog vragen?
Stel je vraag gerust op het het forum!

Wetenschappelijke naam:
Falco subbuteo
Verspreidingsgebied:
Groot-BrittanniŰ tot China, overwintert in Afrika en het Verre Oosten
Voedsel:
Vliegende vogels zoals zwaluwen en leeuwerikken en vliegende insecten zoals nachtvlinders, libellen en kevers.
Lengte:
30 - 36 cm.
Spanwijdte:
75 - 83 cm.
Gewicht:
200 - 230 gr.
Status:
Algemeen

Advertentie