Vogels:
Gieren

Fotograaf: Mjobling , Licensie onder: GNU licensie versie 1.2

Gieren zijn de grootste roofvogels. Ze worden onderverdeeld in gieren van de Oude Wereld en gieren van de Nieuwe Wereld. Gieren van de Nieuwe Wereld vormen een eigen familie en de gieren van de Oude Wereld zijn een onderorde van de roofvogels.

Hun snavel is net zo lang als hun kop, soms is hij zelfs nog langer. Hij is recht en alleen vooraan, aan het uiteinde van de bovensnavel haakachtig en naar beneden gebogen. De poten van de gier zijn krachtig, de tenen zijn echter zwak en hij heeft korte nagels. Ze kunnen daarom niet als aanvalswapen worden gebruikt. Hun staart, die bestaat uit stugge veren, is van gemiddelde lengte, getrapt of afgerond. Bij de hals hebben ze een naar voren stekend krop, deze lijkt wel wat op een gevulde zak.

Gieren zijn geen roofvogels in eigenlijke zin omdat de meeste soorten geen levende dieren aanvallen. Gewoonlijk eten ze datgene wat ze toevallig vinden, ze eten voornamelijk dieren die al gestorven zijn, aas dus. Wanneer ze een kadaver ontdekken verzamelen zich onmiddellijk meerdere gieren bij het dode dier en beginnen ze met elkaar om de buit te vechten. Ook andere dieren zoals wilde honden of maraboes zullen proberen iets te bemachtigen. De wilde honden maken geen enkele kans en worden direct weggejaagd, de maraboes kunnen meestal wel wat bemachtigen. De kale nek van de gieren zorgt ervoor dat ze tot diep in het kadaver kunnen komen.

Op zoek naar voedsel leggen gieren grote afstanden af, alleen in de broedtijd blijven ze langere tijd in hetzelfde gebied. Verder leiden ze een rusteloos bestaan en duiken ze dan eens hier en dan weer eens daar op.

Gieren leven vooral in gematigde en warme streken omdat het voedselaanbod daar groter is. Behalve in AustraliŰ, komen ze in alle werelddelen voor.

Tot de gieren van de Oude Wereld behoren de aasgier, de monniksgier, vale gier en de baardgier. De baardgier, ook wel lammergier genoemd, vergaart zijn voedsel op een interessante manier. Met zijn lengte van maar 1 meter moet hij de grotere gieren meestal voor laten gaan.

Vaak blijven dan alleen maar kleine restjes voor hem over, meestal alleen maar botten. Hij heeft zich aangewend de botten vanaf grote hoogte op rotsgesteente te laten vallen. Daarbij barsten ze open en kan hij het merg eruit eten.

Tot de gieren van de Nieuwe Wereld, die allemaal grote, eivormige neusgaten hebben, behoren enkele van de grootste vliegende vogels. Tot deze groep behoren onder andere de Andescondor en de koningsgier (zie foto), die zich vooral met dode vissen voedt.

De kalkoengier, die in Noord- en Zuid-Amerika leeft, eet allerlei afval zoals uitwerpselen van dieren, verrotte groenten en rottend fruit, maar ook aas.
Heb je hier niet kunnen vinden wat je zocht of heb je na het lezen van de informatie nog vragen?
Stel je vraag gerust op het het forum!

Naam:
Kalkoengier
Wetenschappelijke naam:
Cathartes aura
Verspreidingsgebied:
Noord-, Midden- en Zuid-Amerika
Voedsel:
Aas, rottend fruit en eieren.
Lengte:
65 - 80 cm.
Spanwijdte:
1,4 - 1,8m.
Gewicht:
0,8 - 2kg.
Status:
Algemeen

Advertentie