Vogels:
Kluut

Fotograaf: Ivan de Bree

De kluut is een sierlijke vogel die opvalt door zijn zwart-witte verenkleed, de omhoog gebogen snavel en de lange blauwe poten. De snavel is goed aangepast aan de manier van voedsel zoeken van de kluut. Met de snavel een klein beetje geopend zeeft de vogel voedsel uit het water van brakke en zoute slikvelden, meren, moerassen en poelen. Hij eet kleine weekdieren, kreeftjes en wormen. Zo af en toe worden insecten van de grond gepikt. Door zijn zwemvliezen kan hij zwemmen.

Hij komt voor in slibrijke getijdengebieden, plaatselijk ook in grote aantallen aan zoet water. Hij houdt van water van circa 10 cm diep. Hij broedt op schaars begroeide terreinen buitendijks of nabij de kust, somige ook binnendijks op akkers, opspuitterreinen of grasland.

Kluten stellen hoge eisen aan het broed- en leefgebied. Het broedgebied moet in principe door zout water worden be´nvloed en net boven de hoogwaterlijn liggen. Mocht zo'n gebied niet voorhanden zijn, dan doet de kluut het met minder, zolang er dan wel geschikte gebieden in de buurt zijn voor jonge kluten om op te groeien. Vooral recreatie kan een factor zijn waardoor opgroeigebieden ongeschikt blijken te zijn. De gevoeligheid voor verstoring maakt de kluut tot een indicator voor het effect van verstoring op het de kwaliteit van het zeemilieu.

In de winter trekken de noordelijk levende vogels naar beschutte riviermondingen in West-Europa, anderen trekken echter verder naar Noord-Afrika. In ons land zijn ze vanaf maart te vinden.
Heb je hier niet kunnen vinden wat je zocht of heb je na het lezen van de informatie nog vragen?
Stel je vraag gerust op het het forum!

Wetenschappelijke naam:
Recurvirostra avosetta
Verspreidingsgebied:
Europa, AziŰ en Afrika
Voedsel:
Ongewervelden
Lengte:
42 - 45 cm.
Spanwijdte:
75 - 80 cm.
Gewicht:
225 - 400 gram
Status:
Algemeen

Advertentie