Vogels:
Kolibrie

Bron foto: www.ushuaia.com

Kolibries komen uitsluitend voor in Amerika, voornamelijk in de tropische en subtropische gebieden voor. Er zijn ongeveer 320 soorten bekend. De lengte varieert van 6 cm. van het kleinste soort tot 18 cm. van de grootste.

Op het menu staan insecten en nectar. Kolibries kunnen op twee manieren vliegen, heel snel en op een plaats. Als ze op een plaats in de lucht blijven staan maken ze meer dan 50 slagen per seconde.

Terwijl ze voor een bloem stilhangen zuigen ze met hun tong de nectar uit de bloem. Ze bestuiven de plant dan ook direct doordat er stuifmeel aan de snavel kan blijven plakken.

De verschillen in grootte, kleur en snavelvorm hebben te maken met de verschillen in levenswijze en voeding van de Kolibries. Ze hebben zich meestal gespecialiseerd in bepaalde bloemen. Alle soorten hebben een prachtige gekleurd verenkleed. De bonte kleuren worden veroorzaakt door de wisselende weerschijn van het licht.

De eieren worden in een zacht nest uitgebroed. Het nest bevindt zich tussen grashalmen, varenbladeren of op een andere plek dicht bij de grond. Kolibries leggen 1 tot 2 eieren die enigszins langwerpig zijn. De kleine vogel verdedigt zijn jongen op moedige en agressieve wijze. Hierdoor jaagt hij soms zelfs grotere vijanden op de vlucht.

 

 
Aalscholver
Ara
Bontespecht
Buizerd
Condor
Dodaars
Eenden  
Flamingo
Fuut
Gieren
Grutto
Havik
IJsvogel
Jan-van-gent
Kemphaan
Kievit
Kluut
Kookaburra
Kolibrie
Kraanvogel
Lepelaar
Leeuwerik
Meerkoet
Mezen  
Ooievaar
Papegaaiduiker
Pingu´ns  
Quetzal
Steenarend
Strandplevier
Roerdomp
Scholekster
Sperwer
Stern
Struisvogel
Toekan
Tureluur
Uilen  
Valken  
Vinken  
Vlaamse gaai
Waterhoen
Wulp
Zwanen  
 

Contact
Disclaimer
ę Copyright