Vogels:
Krakeend

Fotograaf: Walter Siegmund, Licensie onder: GNU-licentie voor vrije documentatie

De krakeend is iets kleiner dan de wilde eend. Als ze vliegen vallen de puntige vleugels en de witte vlek aan de buik op. De woerd is te herkennen aan de zwarte staartdekveren en de roodbruine, zwarte en witte vlekken op de vleugels.

De krakeend komt voor op zoet en brak water. Meren, moerassen en poldersloten behoren tot zijn leefgebied, de eis die hij er aan stelt is dat er een rijke onderwatervegetatie aanwezig is. Oorspronkelijk komt hij in AziŰ voor, tegenwoordig heeft hij zich ook verspreid over delen van Europa.

De krakeend leeft op zoet en brak water. Hij nestelt dicht bij meren, moerassen en poldersloten met rijke onderwatervegetatie. Oorspronkelijk is het een broedvogel van de meren en moerassen in de steppen van Midden- en West-AziŰ tussen 55 en 40 graden noorderbreedte, maar mogelijk door ontginning van deze gebieden heeft deze eend zijn areaal westwaarts uitgebreid. In ons land leven enkele duizenden exemplaren.

De jongen eten de eerste week dierlijk voedsel, daarna eten ze uitsluitend vegetarisch.

Het geluid van de krakeend is even onopvallend als zijn uiterlijk. De woerd laat een nasaal knorrend en fluitend geluid horen. Het wijfje kwaakt als een wilde eend.

Bij het baltsgedrag laat de woerd het kleurcontrast van vleugel en staart goed uitkomen. Het nest bestaat uit gras en bladeren. De eieren, 8 Ó 12 stuks, worden na het leggen met donsveertjes ge´soleerd. Na ca. 28 dagen komen de eieren uit, de jongen drogen eerst op en gaan daarna meteen het water in. Ze verschillen van de wilde eend door hun roze snavelranden en het verdergaande kleurcontrast.

De krakeend is het gehele jaar door bij ons te zien: zowel als broedvogel als overwinteraar. In de winter trekken veel exemplaren naar grotere meren waar ze zich aansluiten bij trekvogels uit het noordoosten.
Heb je hier niet kunnen vinden wat je zocht of heb je na het lezen van de informatie nog vragen?
Stel je vraag gerust op het het forum!

Wetenschappelijke naam:
Anas strepera
Verspreidingsgebied:
Europa muv het noorden
Voedsel:
Wortels, bladeren, wortelstokken, knoppen en zaden
Lengte:
45 - 55 cm.
Status:
Algemeen

Advertentie