Vogels:
Mezen

Bron foto: www.gardensafari.net

De mees behoort tot de zangvogels. Hij komt in bossen, parken en tuinen voor. Bijna op ieder continent is er wel een soort te vinden.

Enkele soorten zoals de pimpelmees en de koolmees hebben een voorkeur voor loofbossen, de zwarte mees en de kuifmees hebben een voorkeur voor naaldbossen.

Het menu bestaat over het algemeen uit kleine insecten, insectenlarven en eitjes, in de winter ook zaden.

Mezen bouwen hun nesten graag in boomholten en muurspleten. Ze willen ook wel in nestkastjes nestelen. Hier broeden ze meestal tweemaal per jaar. Het legsel bestaat uit een groot aantal eieren, soms wel 14 stuks.

Het bebroeden van de eieren is normaal gesproken een taak van het vrouwtje. Als ze de jonge vogels voeren lijken de ouders onvermoeibaar.

Mezen hebben veel vijanden onder de vogels en zoogdieren. In strenge winters neemt de populatie vaak ook aanzienlijk af. Deze sierlijke vogels zijn bij de mens zeer geliefd. Ze eten veel schadelijk ongedierte in de tuin.

Door hun levendige karakter en hun voortdurend getjilp lijken ze altijd vrolijk te zijn.

De mezen die bij ons het meest bekend zijn, zijn de koolmees, de pimpelmees en de kuifmees.

 

 
Aalscholver
Ara
Bontespecht
Buizerd
Condor
Dodaars
Eenden  
Flamingo
Fuut
Gieren
Grutto
Havik
IJsvogel
Jan-van-gent
Kemphaan
Kievit
Kluut
Kookaburra
Kolibrie
Kraanvogel
Lepelaar
Leeuwerik
Meerkoet
Mezen  
Ooievaar
Papegaaiduiker
Pingu´ns  
Quetzal
Steenarend
Strandplevier
Roerdomp
Scholekster
Sperwer
Stern
Struisvogel
Toekan
Tureluur
Uilen  
Valken  
Vinken  
Vlaamse gaai
Waterhoen
Wulp
Zwanen  
 

Contact
Disclaimer
ę Copyright