Vogels:
Smelleken

Bron foto: www.natuurbeleving.be

De smelleken behoort tot de valken. Het is met een spanwijdte vanaf 50 cm. de kleinste roofvogel van Europa. Het mannetje is opvallend kleiner dan het vrouwtje die ongeveer de grootte heeft van een torenvalk, ze is echter wat forser qua postuur. Verder is het mannetje van het vrouwtje te onderscheiden door de blauwgrijze kleuren op rug en vleugels, het vrouwtje is overwegend bruin.

Bij het vliegen zweefd de smelleken niet in tegenstelling tot vele andere roofvogels.

In ons land in de smelleken alleen in de herfst tot lente te zien, het zijn in Nederland echte doortrekkers maar dus ook wintergasten, vooral in het noorden van het land. Over het algemeen trekken ze met hun prooien mee.

Wat betreft zijn jachtgebied geeft hij de voorkeur aan open terreinen, in bebosde gebieden komen ze in het geheel niet voor, zelfs in de trekroutes worden deze gebieden soms gemeden. Weilanden, akkers of heide velden hebben zijn voorkeur.

De smelleken vangt vogels ten grootte van maximaal een lijster, het menu bestaat voornamelijk aan vogels, soms worden daar echter kleine zoogdieren en insecten aan toegevoegd. De prooi wordt meestal in de lucht gevangen. Hij jaagt echter bij voorkeur laag boven de grond.

Ze nestelen meestal op de grond, ieder jaar in het zelfde gebied. In mei of juni legt het vrouwtje 3 tot 5 eieren die door beide ouders worden bebroed. Na ongeveer 30 dagen komen de eieren uit.

Al na 20 dagen verlaten de jongen voor het eerst het nest, circa 10 dagen later kunnen ze al vliegen en een maand later zijn ze zelfstandig
Heb je hier niet kunnen vinden wat je zocht of heb je na het lezen van de informatie nog vragen?
Stel je vraag gerust op het het forum!

Wetenschappelijke naam:
Falco columbarius
Verspreidingsgebied:
Europa (broeden in N-Europa)
Voedsel:
Vogels (voornamelijk leeuweriken, piepers, gorzen, tapuiten en vinken)
Spanwijdte:
vanaf 50 cm.
Status:
Algemeen

Advertentie