Vogels:
Uilen

Fotograaf: Artur Mikolajewski , Licensie onder: GNU-licentie voor vrije documentatie

Uilen zijn nachtroofvogels, de meeste soorten jagen dan ook na het vallen van de duisternis. Hun gehoor is zo goed ontwikkeld dat ze ieder geluid kunnen opvangen. Hun ogen zijn ook zeer scherp en geschikt voor het jagen in het donker.

Op het menu staan voornamelijk kleine zoogdieren, waaronder muizen en ratten, vogels en bij sommige soorten ook insecten. Ze vangen en doden de prooi met hun klauwen.

Het verenkleed van de uil is doorgaans onopvallend, ze zijn bruinachtig of grijs (de sneeuwuil lijkt opvallend wit, maar valt in zijn natuurlijke omgeving eveneens niet op). De snavel is gebogen. Ze hebben opvallende, grote, sterk gewelfde ogen. De ogen worden omringd door een verenkrans.

Uilen leggen hun 2 Ó 7eieren in boomholten, rotsspleten of in scheuren in muren. De eieren hebben een ruwe schaal. De kuikens worden door beide ouders verzorgd en tegen vijanden verdedigd. Ze blijven lang in het nest voordat ze zelfstandig zijn (het zijn nestblijvers).

Uilen leven buiten de broedtijd solitair. Ze worden door de mens doorgaans zeer gewaardeerd, omdat ze zeer veel schadelijke knaagdieren eten. De uil wordt door de roofvogels, die overdag jagen, bejaagd.

De orde van de uilen wordt in twee families onderverdeeld: de kerkuilen en de echte uilen

 

 
Aalscholver
Ara
Bontespecht
Buizerd
Condor
Dodaars
Eenden  
Flamingo
Fuut
Gieren
Grutto
Havik
IJsvogel
Jan-van-gent
Kemphaan
Kievit
Kluut
Kookaburra
Kolibrie
Kraanvogel
Lepelaar
Leeuwerik
Meerkoet
Mezen  
Ooievaar
Papegaaiduiker
Pingu´ns  
Quetzal
Steenarend
Strandplevier
Roerdomp
Scholekster
Sperwer
Stern
Struisvogel
Toekan
Tureluur
Uilen  
Valken  
Vinken  
Vlaamse gaai
Waterhoen
Wulp
Zwanen  
 

Contact
Disclaimer
ę Copyright