Vogels:
Valken

Fotograaf: Artur Mikolajewski , Licensie onder: GNU-licentie voor vrije documentatie

De valk behoort tot de roofvogels. Er zijn ongeveer 60 verschillende soorten. Valken komen op bijna alle continenten voor.

De kleinste valkensoort is de blauwe Indische dwergvalk, deze wordt slechts 19 cm lang. De grootste, de giervalk, wordt wel 60 cm.

Alle valkensoorten gaan overdag op zoek naar voedsel. Op het menu staankleine zoogdieren, insecten, wormen en kleinere vogels.

Afgezien van de giervalk bouwen deze vogels geen nesten. In plaats daarvan leggen ze hun eieren in boomholten, verlaten nesten van andere vogels of in ru´nes. Ze maken ook dankbaar gebruik van nestkastjes. Het aantal eieren bedraagt over het algemeen 2 tot 4. De ouders brengen de jongen gezamenlijk groot.

 

 
Aalscholver
Ara
Bontespecht
Buizerd
Condor
Dodaars
Eenden  
Flamingo
Fuut
Gieren
Grutto
Havik
IJsvogel
Jan-van-gent
Kemphaan
Kievit
Kluut
Kookaburra
Kolibrie
Kraanvogel
Lepelaar
Leeuwerik
Meerkoet
Mezen  
Ooievaar
Papegaaiduiker
Pingu´ns  
Quetzal
Steenarend
Strandplevier
Roerdomp
Scholekster
Sperwer
Stern
Struisvogel
Toekan
Tureluur
Uilen  
Valken  
Vinken  
Vlaamse gaai
Waterhoen
Wulp
Zwanen  
 

Contact
Disclaimer
ę Copyright