Vogels:
Wilde zwaan

Fotograaf: J. M÷schler , Licensie onder: GNU-licentie voor vrije documentatie

Een volwassen Wilde Zwaan heeft een driehoekige kop en houdt zijn hals recht omhoog. Ze zijn gewoonlijk wit maar worden soms bruinachtig van het ijzerrijke water. Het gele snavelgedeelte is bij de Wilde Zwaan hoekiger dan bij de Kleine Zwaan. De jonge vogels zijn meestal lichter dan een jonge Kleine Zwaan. Beide geslachten zijn qua uitterlijk gelijk.

Het zijn broedvogels en overwinteraars op meren, rivieren, plassen en beschutte baaien. Ze zijn duidelijk niet aan zoet water gebonden zoals vele andere soorten.

Tijdens de zomer vindt de Wilde Zwaan voldoende waterplanten, mollusken en insecten om zich mee te voeden, `s winters zoekt hij zijn maaltijd op stoppenvelden.

Zowel de wilde als de kleine zwaan is luidruchtiger dan de bekende Knobbelzwaan en vooral de Wilde Zwaan heeft een luide trompetroep. Daarentegen zijn ze tijdens de langzame, krachtige vlucht relatief stil en maken hun vleugels niet het zingende geluid dat dan bij de Knobbelzwaan te horen is. Wilde zwanen vliegen groepsgewijs in de typische V-formatie of in een schuine lijn. Families blijven vaak bij elkaar en waar voldoende voedsel is, vormen zich grote groepen die weilanden afgrazen.

Broeden doet hij hoofdzakelijk op IJsland en in Rusland. In Schotland en op Orkney is het een schaarse broedvogel in de buurt van veenmeertjes en eenzame lochs. In de winter trekken ze naar het warmere zuiden.

Het nest wordt gebouwd op een beschut eilandje in het water. Het nest is groot en bestaat uit riet en waterplanten, het mannetje zorgt voor het materiaal en het vrouwtje bouwt. Eind mei, of begin juni legt het vrouwtje 3 Ó 5 eieren, die na zo'n 30 Ó 35 dagen uitkomt. De jonge zwaantjes zijn in het begin zilvergrijs met wit. Vervolgens krijgen ze grijsachtig bruine veren op de kop en witte veren met een grijze punt op het lichaam. Na 8 weken kunnen ze vliegen.
Heb je hier niet kunnen vinden wat je zocht of heb je na het lezen van de informatie nog vragen?
Stel je vraag gerust op het het forum!

Wetenschappelijke naam:
Cygnus cygnus of Cygnus musicus
Verspreidingsgebied:
Noord-Europa en AziŰ
Voedsel:
Voornamelijk waterplanten, ook knollen en ontkiemend graan.
Lengte:
145 - 160 cm.
Status:
Algemeen

Advertentie