Zeezoogdieren:
Zeeolifant

Fotograaf: B. Navez , Licensie onder: GNU-licentie voor vrije documentatie

De zeeolifant komt erg veel voor in de wateren aan de kust van Californië. De mannetjes kunnen ruim 7 meter lang worden, de vrouwtjes daar in tegen ongeveer 3 meter. Het mannetje kan wel 3000 kilo zwaar worden en is daarmee de grootste rob. Het grootste deel van zijn massa komt door zijn gigantische vetlaag.

Tegen het einde van de 19e eeuw was het aantal zeeolifanten sterk gedaald doordat er zoveel op hen werd gejaagd. Er waren nog slechts ongeveer 100 dieren over, deze waren allemaal op één bepaalde paarplaats te vinden. Dankzij drastische beschermende maatregelen is het aantal zeeolifanten binnen enkele tientallen jaren weer sterk toegenomen.

Het voedsel van zeeolifanten bestaat voornamelijk uit inktvissen en vissen, die ze op grote diepte vangen.

Eind november, wanneer de paringstijd begint komen de mannetjes, de stieren, aan land. In deze periode beginnen de gevechten om de vrouwtjes. De stieren stoten dan dreigende geluiden uit met hun grote, slurfachtige neus. Ze proberen op deze wijze hun rivalen te imponeren.

Enkele weken later begeven ook de vrouwtjes zich aan wal. De jongen worden geboren en vier weken lang gezoogd. In deze periode worden ze geen minuut alleen gelaten. In deze tijd teren de vrouwtjes op hun dikke vetlaag.

Later vormen de jonge dieren afzonderlijke kolonies. Ze blijven nog enige tijd op de paarplaats en teren op het vet dat zich gedurende de zoogtijd heeft gevormd. De vrouwtjes worden opnieuw bevrucht en verlaten de paarplaats.

 

 
Dolfijnen  
Grijze zeehond
Orka
Walrus
Walvissen  
Weddell-zeehond
Zadelrob
Zeekoe
Zeeolifant
 

Contact
Disclaimer
© Copyright